יעוץ לחברות גדולות ומובילות (במסגרת סומך חייקין שרותי יעוץ)

חברת החשמל, גדות כימיקליים, בנק לאומי, בנק אגוד, קאטרפילר ישראל, נטפים, מטה הסדר הקיבוצים, אלסינט, הבורסה לני"ע הן חלק מתוך רשימה ארוכה של חברות – בהן בוצעו פרויקטים שונים ע"י מיכל חן לוין כיועצת בכירה בסומך חייקין [KPMGׂ] שרותי יעוץ.

הנושאים שעסקנו בהם כללו פיתוח מערכות מידע תומכות ניהול, ייעול תהליכים, מערכות דיווח וניתוח, ובקרה של תהליכים ממוחשבים במוסדות פיננסיים.

הנה כמה דוגמאות:

∗ תיכנון מערכת תמחיר לבורסה לני"ע בתל אביב
∗ איפיון ועיצוב מערכת ניהול רכוש קבוע בחברת החשמל של ישראל
∗ אירגון מחדש של מערכת ניהול מלאי באלסינט
∗ ייעול תהליכי דיווח, גבייה וניהול בנטפים
∗ פיתוח המערכת הממוחשבת להקצאת ההלוואות לקיבוצים במטה הסדר הקיבוצים
∗ בקרה של תהליכי העבודה באגף עסקאות חוץ בבנק אגוד
∗ שיפור מערכת התמחיר של ויטה
∗ פיתוח מערכת ממוחשבת להכנת דו"חות למס הכנסה
∗ פיתוח תוכנה לבדיקת החזרי הלוואות וחיובי ריבית עבור בנק לאומי

לצפייה ליחצו כאן  »


לתיק עבודות